Kostot e lëndëve të para po rriten, na kontaktoni për një kuotë në kohë reale.

Kushtet dhe rregullat

Mirë se vini në Monopacking!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit të Monopacking, e vendosur në https://monopacking.com/.

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni Monopacking nëse nuk pranoni të zbatoni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Cookies:

Faqja e internetit përdor cookie për të ndihmuar në personalizimin e përvojës tuaj në internet. Duke hyrë në Monopacking, ju pranuat të përdorni skedarët e kërkuar të skedarëve të personalizimit.

Një cookie është një skedar teksti që vendoset në hard diskun tuaj nga një server faqe interneti. Cookies nuk mund të përdoren për të ekzekutuar programe ose për të dërguar viruse në kompjuterin tuaj. Cookies ju caktohen në mënyrë unike dhe mund të lexohen vetëm nga një server ueb në domenin që ju ka dhënë cookie-t.

Ne mund të përdorim cookie për të mbledhur, ruajtur dhe gjurmuar informacione për qëllime statistikore ose marketingu për të operuar faqen tonë të internetit. Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni Cookies opsionale. Ka disa Cookie të kërkuara që janë të nevojshme për funksionimin e faqes sonë të internetit. Këto cookie nuk kërkojnë pëlqimin tuaj pasi funksionojnë gjithmonë. Ju lutemi mbani në mend se duke pranuar "Cookies" të kërkuara, ju gjithashtu pranoni "Cookies" të palëve të treta, të cilat mund të përdoren nëpërmjet shërbimeve të ofruara nga palët e treta nëse përdorni shërbime të tilla në faqen tonë të internetit, për shembull, një dritare ekrani video e ofruar nga palë të treta dhe e integruar në faqen tonë të internetit.

Liçensë:

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Monopacking Biotechnology Co.,LTD dhe/ose licencuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Monopacking. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga Monopacking për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet të:

 • Kopjoni ose ripublikoni materialin nga Monopacking
 • Shisni, merrni me qira ose jepni nën-licencë materiale nga Monopacking
 • Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materialin nga Monopacking
 • Rishpërndani përmbajtjen nga Monopacking

Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën në vijim.

Pjesë të kësaj faqeje interneti u ofrojnë përdoruesve një mundësi për të postuar dhe shkëmbyer mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. Monopacking Biotechnology Co.,LTD nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet përpara pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e Monopacking Biotechnology Co.,LTD, agjentëve të saj dhe/ose filialeve. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Monopacking Biotechnology Co.,LTD nuk do të jetë përgjegjëse për komentet ose ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi të dhe/ose paraqitjes nga komentet në këtë faqe interneti.

Monopacking Biotechnology Co., LTD rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni atë:

 • Ju keni të drejtë të postoni Komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
 • Komentet nuk pushtojnë asnjë të drejtë pronësie intelektuale, përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
 • Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, fyes, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm, i cili është një cenim i privatësisë.
 • Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar aktivitete afariste ose me porosi ose të pranishme tregtare ose veprimtari të paligjshme.

Në këtë mënyrë ju i jepni Monopacking Biotechnology Co.,LTD një licencë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë çdo koment tuajin në çdo formë, format ose media.

Hiperlidhja me përmbajtjen tonë:

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratimin paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motorë kërkimi;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e dosjeve në linjë mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë si ato hyperlink në Websites e bizneseve të tjera të listuara; dhe
 • Bizneset e akredituara në të gjithë sistemin, përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirëse dhe grupeve për mbledhjen e fondeve bamirësie, të cilat mund të mos lidhen me faqen tonë të internetit.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, botime ose informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Ne mund të shqyrtojmë dhe të aprovojmë kërkesat e tjera të lidhura nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • burime të njohura të konsumit dhe / ose të biznesit;
 • dot.com faqet e komunitetit;
 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
 • shpërndarësit në linjë në internet;
 • portalet e internetit;
 • firma të kontabilitetit, ligjit dhe konsulencës; dhe
 • institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bënte të dukemi të pafavorshëm për veten ose për bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e Monopacking Biotechnology Co.,LTD; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të burimeve të përgjithshme.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail te Monopacking Biotechnology Co.,LTD. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të lidhje. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e aprovuara mund të lidhin hyperlink në faqen tonë të internetit si më poshtë:

 • Duke përdorur emrin tonë të korporatës; ose
 • Duke përdorur një lokacion të njëtrajtshëm burimesh që lidhet me; ose
 • Përdorimi i çdo përshkrimi tjetër të faqes sonë të internetit që lidhet me të ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në sajtin e palës lidhëse.

Nuk do të lejohet përdorimi i logos së Monopacking ose veprave të tjera artistike për lidhjen në mungesë të një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

Përgjegjësia për përmbajtjen:

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni dhe na mbroni kundër të gjitha pretendimeve që ngrihen në faqen tuaj të internetit. Asnjë lidhje (lidhje) nuk duhet të shfaqet në asnjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose kriminale, ose që cenon, përndryshe shkel ose mbron shkeljen ose shkeljen tjetër të ndonjë të drejte të palës së tretë.

Rezervimi i të Drejtave:

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miratoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto terma dhe kushte dhe politikën e saj të lidhjes në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar dhe të ndiqni këto terma dhe kushte të lidhjes.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit:

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është fyese për çfarëdo arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do t'i shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk jemi të detyruar t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurohemi që informacioni në këtë faqe interneti është i saktë. Ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij, as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Disclaimer:

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 • të kufizojë ose të përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për vdekje ose lëndime personale;
 • të kufizojë ose të përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për mashtrim apo keqinterpretim mashtrues;
 • kufizoni secilën prej detyrimeve tona ose detyrimeve tuaja në asnjë mënyrë që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 • përjashtoj ndonjë nga detyrimet tona ose të tua që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) të qeverisin të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëmshpërblim dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim të ndonjë natyre.

Merrni një ofertë të menjëhershme nga konsulentët tanë më me përvojë.